Dievas prieš velnią

velnias yra vardas, suteiktas a velniasDieveIslamas Velnias minimas kaip Iblis arba Šaitanas, turintis galią į žmonių širdis įmesti blogus patarimus Žodis islamas reiškia „paklusnumą“ arba visišką savęs pasidavimą Alachui (Dievui); Musulmonai tiki, kad Dievas apreiškė Koraną. Apibrėžtas kaip Bloga dvasia. Dievas yra metafizinis darinys Daugiausia randama Dauguma religijų Monoteistinės ir monolatristinės religijos Judaizmas Šėtonas, priešininkas, gundytojas, Baalas, Belzebubas, nedorėlis, blogis, blogoji dvasia, melo tėvas, arkivyskupas, Belialas, Diabolosas, Senoji gyvatė, Drakonas, Liuciferis, Angra Mainyu, Ahrimanas, Mara, Iblis, HaSatinas , antikristus, žvėris ir kt. G-D iš Abraomo, Izaoko ir Jokūbo; Adonai, HaShem. Įsikūnijimas į Velnias Malonė Kalbėjimas Okultinis; „Ouija“ lentos; raganavimas (blogio rūšis). Linkę kalbėti per ženklus, maldas, meditacijas, Rožinį, apaštalus, pranašus, deginančius krūmus, angelus arba pasireikšdami kaip kūniškos būtybės Labiausiai pastebimi rekrutai ar mokiniai Judas Iskarijotas, Aleisteris Crowley, Antonas Levay'as, faraonas, Ahabas ir Jezebelis, Didysis Erodas, Erodas ir kt.., Švč. Mergelė Marija, Juozapas, Abraomas, Sara, Mozė, Jonas Krikštytojas, Zaratustra, Muhamedas, Guru Nanak Dev, Pranciškus ir Klarė iš Asyžiaus, Joan arka, Mainmonidai, Rumi, Gandhi, Motina Teresė iš Kalkutos. Kiti vardai Šėtonas, priešininkas, gundytojas, Baalas, Belzebubas, nedorėlis, blogis, blogoji dvasia, melo tėvas, arkivyskupas, Belialas, Diabolosas, Senoji gyvatė, Drakonas, Liuciferis, Angra Mainyu, Ahrimanas, Mara, Iblis, HaSatinas , antikristus, žvėris Visagalis Tėvas, Šventoji Dvasia, Ahura Mazda, Ēlis, Jahvė, Viešpats, Jehova, Jėzus, Šventoji Trejybė, Hašemas, Alachas, Brahma, Krišna, Aukščiausiasis Būkite Khuda, Zhu, Bhagwan, Brahmanas, Trimurti, Ganeshas, ​​Višnu, Šiva, Akal purkh, Malik, Tirthankar, Buda, Ti'en ir kt Zoroastrizmas Zoroastrianizmas identifikuoja velnią kaip blogio dievą ir yra vadinamas „Angra Mainyu“ arba „Ahriman“. Ahura Mazda, viso gero Dievas. Gyvenimo trukmė Dievo sukurtas, bet sukilo prieš Jį. Nemirtingas: Nėra pradžios ir pabaigos. Budizmas Į velnią panaši figūra budizme yra Mara Budizmas paprastai laikomas religija be absoliutaus Kūrėjo Dievo, kuris sukūrė visatą ex nihilo (iš nieko) ir kurį reikia garbinti ir kuriam atsidėti Krikščionybė Krikščionybė velnią supranta kaip sugadintą ar puolusį angelą. Pagrindinis velnio tikslas yra sugadinti žmoniją. Krikščionybė moko, kad Dievas yra Tėvas, Sūnus (Jėzus) ir Šventoji Dvasia. Profesijos Apgaulės tikintieji, kol jie dar yra Žemėje. Tvarkyti nuolat besiplečiančią kosmosą ir mikromanomanizuoti žmogaus elgesio moralę, taip pat rengti stebuklus ir daryti įtaką žmogaus azartinių žaidimų ir sporto rungtynėms, įkvepiančioms vizijoms ir padėti menininkams laimėti apdovanojimus. Antikiniai žmonijai Prakeikimai. Palaiminimai. Asmeniniai požymiai Piktybiškumas. Geranoriškumas. Gamta Velnias. Visi geri arba blogi, nors kai kurie yra dualistiniai Simbolis Ožka ar gyvatė. Nesuskaičiuojama daugybė simbolių žymi dieviškumą, įskaitant keltų kryžių, visa matančią akį, saulės veidą Identifikuotas per jo paties gudrumas. jo kūryba ir darbai Fiziniai požymiai Paprastai ragai ant galvos ir (arba) uodega; kartais kaip gyvatė ar gyvatė. visažiniškumas, visagalybė, visagalybė Nuolatinė gyvenamoji vieta Pragaras. Dangus. Induizmas Bloga dvasia. Induistai mano, kad Ishvara yra tik viena, o tikrasis Dievo palankių savybių skaičius yra nesuskaičiuojamas Akademinė orientacija Apgaulė. Viskas žinant Poveikis sveikatai Amžinas kankinimas, kilęs dėl jo maišto prieš visagalį Dievą. Netaikoma